ห้องทดลอง และห้องทดลองทางชีวภาพ

ห้องทดลอง และห้องทดลองทางชีวภาพ

อนุภาคจำนวนเล็กน้อย และแก๊สที่ไม่สามารถกรองได้มีผลต่อบางกระบวนการอย่างยิ่งยวด ลองคิดดูว่าอากาศที่ปนเปื้อนสารอันตรายจะสามารถก่อให้เกิดอะไรได้บ้างในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์, อุตสาหกรรมยา และกระบวนการผลิตที่มีความอ่อนไหวสูง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยา มีกระบวนการผลิตซึ่งต้องการระดับความสะอาดของอากาศที่แตกต่างกัน และ "แคมฟิล" มีความเชี่ยวชาญอย่างมากที่จะช่วยคุณวิเคราะห์ และกำหนดความต้องการของคุณ เรามีทางออกที่หลากหลาย และสมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการกรองอากาศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

กระบวนการผลิตที่อ่อนไหวเป็นอย่างมากย่อมต้องการกระแสการไหลของอากาศที่ช้าๆ สม่ำเสมอกัน และเป็นเส้นตรง ระบบหมุนเวียนอากาศประเภทนี้ต้องการแผ่นกรองอากาศที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงของ "แคมฟิล" ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว แผ่นกรองอากาศแบบนี้จะยอมให้อากาศไหลผ่านโดยจะควบคุมความเร็วลมที่หน้าแผ่นกรองอากาศด้วย

ความต้องการอากาศที่สะอาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม, โรงพยาบาล, โรงงานผลิตรถยนต์, พิพิธภัณฑ์ หรือโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษ แต่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ประโยชน์จากกระบวนการกรองที่ออกแบบมาเป็นเฉพาะจาก "แคมฟิล"

"แคมฟิล" ยังมีกระบวนการกรองอากาศสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กๆ ตัวอย่างเช่นการกรองบริเวณเหนือเครื่องจักรต่างๆ นอกจากนี้ "แคมฟิล" ยังได้ทุ่มเทให้กับการค้นคว้าหาการปนเปื้อนของสารพิษในอากาศอีกด้วย

"แคมฟิล" ยังเป็นคู่ค้ากับผู้ผลิตตู้ทดลองทางชีวภาพ (Biosafety Cabinet) และโต๊ะทำงานที่จ่ายลมสะอาดเป็นกระแสตรง (Laminar Flow Cabinet) มาเป็นเวลานาน เรามีความชำนาญเป็นอย่างมากสำหรับความต้องการทางด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมเหล่านี้ แผ่นกรองอากาศแบบ HEPA ที่เป็นทางเลือกแรกในอุตสาหกรรมนี้คือ "แคมฟิล" MEGALAM Filter

ติดต่อ

การติดต่อกับเราเป็นเรื่องง่าย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ
KEEP UPDATED!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของแคมฟิล