การแพร่เชื้อ

การแพร่เชื้อของแบคทีเรีย และไวรัสจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง โดยทั่วๆ ไปนั้นเป็นการติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ

 เมื่อผู้ป่วยไอ หรือจาม อนุภาคขนาดเล็กๆ ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำ และนิวเคลียส จะกระจายไปในอากาศ

อนุภาคเหล่านี้มีขนาดประมาณ 1-5 ไมครอน และสามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม อนุภาคที่มีผลมากที่สุดมีขนาดประมาณ 5 ไมครอน อนุภาคเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นได้จากการพูดคุย ไอ และจาม การไอ 1 ครั้งหรือการคุยกัน 5 นาที สามารถสร้างอนุภาคได้มากถึง 3,000 อนุภาค ในขณะที่การร้องเพลง 1 นาทีก็สามารถสร้างอนุภาคได้ในปริมาณเท่ากัน การจามสามารถส่งอนุภาคไปได้ไกลมากถึง 3 เมตร

โดยปกติแผ่นกรองอากาศจะถูกติดตั้งไว้ในระบบปรับอากาศของศูนย์สุขภาพต่างๆ มันมีประสิทธิภาพที่สูงมากในการกรองอนุภาคของน้ำ และนิวเคลียส ตามขั้นต่ำของมาตรฐานสำหรับพื้นที่ใช้งานทั่วไปที่ซึ่งมีผู้ป่วยจะต้องติดตั้งแผ่นกรองอากาศระดับ MERV 7 เป็นแผ่นกรองอากาศขั้นต้น และระดับ MERV 14 เป็นขั้นสุดท้าย ในบางพื้นที่อาจจะต้องมีแผ่นกรองอากาศแบบ HEPA อยู่ด้วย

ประสิทธิภาพเริ่มต้นของแผ่นกรองอากาศระดับ MERV 14 สามารถกรองอนุภาคขนาด 1-5 ไมครอน ได้มากกว่า 95%

ติดต่อ

การติดต่อกับเราเป็นเรื่องง่าย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ
KEEP UPDATED!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของแคมฟิล