โรงพยาบาล

ไม่มีที่ไหนเลยที่การกรองอากาศจะสำคัญมากไปกว่าที่ศูนย์สุขภาพ ปัจจุบันระดับของการปนเปื้นของสารติดเชื้อในอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมาก และส่งผลให้ประชากรติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย ความสำคัญของระบบการกรองอากาศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภายในโรงพยาบาลแต่สถานพยาบาลอื่นๆ เช่น ศูนย์ทันตกรรม และคลีนิครักษาโรคก็ต้องการการกรองอากาศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน และจุดที่สำคัญที่สุดคือการประหยัดพลังงาน และระบบกรองอากาศสำหรับห้องผ่าตัดที่ติดตั้งได้ง่าย

เกือบ 50 ปีแล้วที่ "แคมฟิล" ได้ออกแบบ และผลิตระบบการกรองอากาศสำหรับโรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพให้กับประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพได้ระบุว่าแผ่นกรองอากาศได้กรองเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับอากาศได้เป็นอย่างดี

ระบบกรองอากาศสำหรับห้องผ่าตัดที่ติดตั้งได้ง่ายมากตัวหนึ่งก็คือ CamHOSP® ซึ่งปัจจุบันได้ถูกติดตั้งให้กับโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก CamHOSP® ได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ออกแบบมาสำหรับการผ่าตัด

นอกจากนี้เพื่อให้ผ่านตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวทางของ "แคมฟิล" สำหรับโรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพคือการออกแบบให้คุ้มค่าการลงทุน ช่วยให้การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศทำได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้งานเครื่องมือในห้องผ่าตัดได้หลากหลาย และได้ประโยชน์สูงสุด

ระบบนี้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการในอนาคตของโรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพ แนวทางของ "แคมฟิล" ด้รับการยอมรับว่าถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานน้อย การกรองมีประสิทธิภาพ และการลดปริมาณความต้องการอากาศภายนอกซึ่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการกรองของอากาศที่หมุนเวียนภายในระบบ

หัวใจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ซึ่ง "แคมฟิล" ด้เลือกระบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด กล่าวคือซ่อมบำรุงได้ง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน

"แคมฟิล" รับประกันประสิทธิภาพของระบบกรองอากาศ และนำเสนอแพคเกจที่พร้อมสรรพดังนี้ การบริการ การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคสำหรับงานโครงการ การติดตั้งที่หน้างาน และควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลต้องการ การบำรุงรักษาแผ่นกรองอากาศ และการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ

ติดต่อ

การติดต่อกับเราเป็นเรื่องง่าย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ
KEEP UPDATED!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของแคมฟิล