อาหาร และเครื่องดื่ม

ในบรรยากาศมีแบคทีเรียอยู่ประมาณ 200-1,500 ตัวต่ออากาศปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรซึ่งระบบปรับอากาศของกระบวนการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มนั้นสามารถดักจับแบคทีเรียได้เพียง 2 ตัวจาก 15 ล้านตัวเท่านั้น กระบวนการกรองอากาศจึงเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิต

รัฐบาลทุกรัฐบาลทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของประชากรของตัวเอง และการผลิตอาหารก็เป็นส่วนสำคัญที่ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารนั้นจะถูกผลิตอย่างสะอาดและปลอดภัย

เมื่อใดก็ตามที่สุขภาพของประชาชนถูกคุกคามอย่างร้ายแรง หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สุขภาพ และความปลอดภัยสามารถบังคับใช้มาตรการที่จำเป็น มาตรการดังกล่าวอาจถึงขั้นทำลายผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดจากโรงงานนั้นๆ หรือกระทั่งสั่งปิดโรงงาน หรือยุติสายการผลิตเป็นการชั่วคราว

สถานประกอบการจะต้องทำในสิ่งต่อไปนี้เพื่อทำให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตนั้นปลอดภัย:

  • ระบุลักษณะธุรกิจของพวกเขาซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร
  • ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตที่เหมาะสมได้ถูกกำหนด, ดำเนินการ, ปฏิบัติตาม และติดตามผลงานตามมาตรฐาน ADPCM หรือ HACCP กระบวนการจัดการนี้กำหนดให้ความปลอดภัยทางอาหารต้องผ่านการควบคุมอันตรายทางชีววิทยา เคมี และกายภาพ ตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบ, การจัดซื้อ และการขนส่งไปยังผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภค

เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบปรับอากาศกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค เราจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น สิ่งที่สะสมจุลินทรีย์ต้องถูกกำจัด ในขณะที่การอุดตันของคอยล์เย็นเป็นการรองรับการเติบโตที่ดีของจุลินทรีย์ขนาดเล็ก

แคมฟิล นำเสนอระบบกรองอากาศแบบเต็มระบบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อต่อต้านกับการปนเปื้อนจุลินทรีย์

ติดต่อ

การติดต่อกับเราเป็นเรื่องง่าย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ
KEEP UPDATED!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของแคมฟิล