เทคโนโลยีการกรอง

โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์การกรองอากาศมีรูปลักษณ์ภายนอกที่เรียบง่าย แต่ในทางเทคนิคนับเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นตัวกรองละอองฝุ่น หรือก๊าซ อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยชุดกลไกที่ซับซ้อนเพื่อให้ทำงานได้อย่างน่าพอใจ ในหลายๆ กรณี อาจต้องใช้กลไกมากกว่าหนึ่งชุดในการทำงาน

มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศ และในบางกรณียังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ด้านที่เห็นชัดเจนที่สุดที่มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงก็คือ "การลดความดันตกคร่อม (Pressure Drop)" 

การกำจัดสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพในแผ่นกรอง สิ่งสำคัญคือ การพิจารณาว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในผลิตภัณฑ์กรองอากาศนั้นมีความจำเป็น และสามารถทำงานได้ตามคุณสมบัติหรือไม่เทคโนโลยีใหม่อาจมีความจำเป็นในหลายกรณี แต่ในบางกรณีก็ไม่สามารถทำได้...เทคโนโลยีบางอย่าง เช่น เครื่องบำบัดอากาศระบบไอออนนิก อาจก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อควรจำ: การสร้างอุปกรณ์กรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ ควรกำจัดสิ่งปนเปื้อนในบริเวณเป้าหมายได้เต็ม 100% และมีค่าความดันตกคร่อมเป็นศูนย์ และที่สำคัญที่สุดคือไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของผู้ค้นคว้าวิจัยด้านตัวกรองอากาศทุกประเภท

Energy Savings

เทคโนโลยีการกรองแบบประหยัดพลังงาน

Sustainability

Sustainability is a large part of our future Camfil want to become the first really sustainable a...

อ่านเพิ่มเติม

Indoor Air Quality (IAQ)

Indoor air quality refers to the aerosol and gas content, temperature, and humidity of the air...

อ่านเพิ่มเติม

Principles of Filtration

Mechanical air filters remove particles from the air stream because particles come into contact...

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อ

การติดต่อกับเราเป็นเรื่องง่าย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ
KEEP UPDATED!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของแคมฟิล