Take A Breath

Take a Breath

It is our responsibility to support these global initiatives that will allow you to Take a Breath with total confidence. Our mission with the Take a Breath campaign is to create interest, provide information and raise awareness about indoor and outdoor air pollution.

Read more >>

ISO

ISO

ISO is an independent, non-governmental international organization with a membership of 163 national standards bodies. Through its members, it brings together experts to share knowledge and develop voluntary, consensus-based, market relevant International Standards that support innovation and provide solutions to global challenges.

Read more >>

แคมฟิลสนับสนุนมาตรฐาน ISO16890

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) ในสัปดาห์นี้มีการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการกรองอากาศ ISO16890 กำหนดขั้นตอนการทดสอบและระบบการจำแนกสำหรับตัวกรองอากาศที่ใช้ในอุปกรณ์ระบายอากาศทั่วไป มาตรฐานใหม่นี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานสองมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยมาตรฐาน ASHRAE 52.2 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา และ EN779: 2012 เป็นมาตรฐานที่ใช้กันในยุโรป ในส่วนของเอเซียและตะวันออกกลางนั้นมาตรฐานทั้งสองถูกใช้ควบคู่กันไปแล้วแต่ความเหมาะสม

มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมาตรฐาน ISO16890 และมาตรฐานที่มีอยู่ดังนี้

  • ในหลายแง่มุมที่ขั้นตอนการทดสอบใหม่มีความเข้มงวดมากขึ้นกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ นี้จะนำไปสู่ประสิทธิภาพแผ่นกรองที่สูงขึ้น, ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) และการป้องกันที่มากขึ้นของสุขภาพมนุษย์
  • ขั้นตอนการทดสอบใหม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประสิทธิภาพแผ่นกรองในการใช้งานจริง
  • ระบบการจำแนกสามขนาดของอนุภาคเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการกรองอย่างชัดเจน
  • ที่สำคัญส่วนอนุภาคที่เล็กที่สุดในสามอนุภาคที่เรียกว่า PM1 นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด

ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลกของอุตสาหกรรมการกรองอากาศ, แคมฟิลสนับสนุนมาตรฐานใหม่นี้ มาตรฐาน ISO16890นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับ ผู้ออกแบบ ผู้ซื้อและผู้ใช้ตัวกรองอากาศทั่วโลก สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของมาตรฐานใหม่ในการเลือกแผ่นกรอง โปรดติดต่อสำนักงานแคมฟิลใกล้สถานที่ทำงานของท่านIso 16890 & Camfil

ติดต่อ

การติดต่อกับเราเป็นเรื่องง่าย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ
KEEP UPDATED!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของแคมฟิล